BON21 TUDI V GLASBENI ŠOLI ŠKOFJA LOKA


Obveščamo vas, da se t. i. BON21 lahko koristi tudi za plačilo storitev s področja izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja na področju kulture in umetnosti, kamor sodi tudi glavna dejavnost Glasbene šole Škofja Loka.

Nekaj splošnih informacij o unovčitvi BON21:

 1. Do bona je upravičena oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji na dan 30. 6. 2021.
 2. Odrasla oseba, ki bo v letu 2021 dopolnila 18 let, je upravičena do bona v višini 100 €, mladoletna oseba (rojena po letu 2003) pa je upravičena do bona v višini 50 €.
 3. Boni ne obstajajo v fizični obliki, temveč so evidentirani kot dobroimetje upravičenca v informacijskem sistemu FURS (eDavki), kjer je mogoče tudi spremljati stanje svojega bona.
 4. BON21 se v Glasbeni šoli Škofja Loka lahko unovči izključno za plačilo prispevka staršev za 1. polletje ali za plačilo prispevka staršev za celo šolsko leto, ki ju bomo obračunali na položnici v septembru 2021. Plačilo mesečnih obrokov prispevka staršev z bonom ni mogoče!
 5. BON21 je v Glasbeni šoli Škofja Loka mogoče unovčiti izključno za plačilo prispevka staršev za materialne stroške (za plačilo t. i. šolnine), ne pa tudi za plačilo drugih pristojbin v Glasbeni šoli Škofja Loka, ki jih plačujejo učenci oziroma njihovi starši ali skrbniki (vpisnina, izposojnina, učbeniki, kotizacije za udeležbo na seminarjih ipd.).
 6. Bon, ki se glasi na mladoletnega upravičenca, unovčijo zanj starši oz. zakoniti skrbniki ali druga oseba, h kateri je mladoletni upravičenec z odločbo pristojnega organa zaupan v varstvo in vzgojo in za mladoletnega upravičenca dejansko skrbi (npr. rejnik).
 7. Bon je prenosljiv med sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena (stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki), med zakonci in zunajzakonskimi partnerji, med partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi, med otroci in njihovimi zakonskimi zastopniki, če to niso starši. V skladu z zakonom prenos med brati in sestrami ni mogoč. 
 8. Bon je mogoče prenesti le enkrat, in sicer v celotni vrednosti bona. Če je upravičenec prenešeni bon že delno koristil, bona v preostali vrednosti ni mogoče prenesti.

Več informacij najdete na naslednji povezavi.


Kako unovčiti BON21 v Glasbeni šoli Škofja Loka?

 1. Izpolnite ustrezen OBRAZEC (Potrditev unovčitve bonaIzjava o prenosu bona) in ga oddajte v tajništvu šole najkasneje do četrtka, 23. 9. 2021, do 12. ure.
 2. S seboj obvezno imejte tudi identifikacijsko sredstvo za vse koristnike bona (osebna izkaznica ali potni list).
 3. Vso dokumentacijo in kopijo osebnih dokumentov lahko pošljete tudi po elektronski pošti na racunovodstvo@gsskofjaloka.si, prav tako najkasneje do četrtka, 23. 9. 2021, do 12. ure.

Dodatne informacije v računovodstvu na 04 515 53 71.

Datum objave: 20. 9. 2021

Nazaj na prvo stran  |  Arhiv obvestil