Glasbena pripravnica


Pomen glasbene pripravnice je v tem, da šestletnemu otroku (učencu 1. razreda osnovne šole) omogoča intenzivnejši in bolj sistematičen pristop do glasbene vzgoje. Otrok v obliki igre razvija glasbene sposobnosti in osvaja osnovne informacije, zaradi katerih se lažje odloča za vpis k pouku inštrumenta.

Program glasbene pripravnice traja eno leto.

Pouk poteka enkrat tedensko po 60 minut, in sicer od septembra do junija.

Starost učencev je 6 let.

Razvrščanje otrok v program glasbene pripravnice poteka brez predhodnega preizkusa glasbenih sposobnosti.
Vanj se lahko vključijo tudi tisti učenci, ki pred tem niso obiskovali predšolske glasbene vzgoje.

Učenci se po končanem programu lahko vključijo v program glasba, če uspešno opravijo preizkus glasbenih sposobnosti.

Datum objave: 7. 11. 2012
Nazaj na prvo stran  | Predšolska glasbena vzgoja  | Glasbena pripravnica  | Glasba: inštrumenti in petje  | Baletne urice  | Plesna pripravnica
Balet  | Pihalni orkester  | Godalni orkester  | Kitarski orkester  | Harmonikarski orkester