Plesna pripravnica


Namen plesne pripravnice je odkrivanje in razvijanje plesne nadarjenosti, sooblikovanje osebnosti in načrtno izboljševanje plesne izobraženosti, omogočanje osebnostnega razvoja učencev v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvoja, vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije.

Plesna pripravnica vzgaja za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi.

Program plesne pripravnice traja 3 leta.

Pouk poteka dvakrat tedensko po 1 pedagoško uro (45 minut), od septembra do junija.

Starost učencev je 6 do 8 let.

Starejši novinci se vpišejo v razred vrstnikov.

Razvrščanje otrok v program plesne pripravnice poteka brez predhodnega preizkusa razvitosti plesnih sposobnosti.

 
Datum objave: 7. 11. 2012
Nazaj na prvo stran  | Predšolska glasbena vzgoja  | Glasbena pripravnica  | Glasba: inštrumenti in petje  | Baletne urice  | Plesna pripravnica
Balet  | Pihalni orkester  | Godalni orkester  | Kitarski orkester  | Harmonikarski orkester