Predšolska glasbena vzgoja


Pomen predšolske glasbene vzgoje je v tem, da petletnemu otroku omogoča intenzivnejši in bolj sistematičen pristop do glasbene vzgoje že v najzgodnejšem, predšolskem obdobju. Otrok razvija glasbene sposobnosti skozi igro. S spoznavanjem glasbene literature in različnih glasbenih aktivnosti, ki zaradi svoje kompleksnosti omogočajo povezavo s področji zunaj glasbe, oblikuje odnos do glasbe in umetnosti sploh.

Program predšolske glasbene vzgoje traja eno leto.

Pouk poteka enkrat tedensko po 45 minut, od septembra do junija.

Starost otrok je 5 let.

Razvrščanje otrok v ta program poteka brez predhodnega preizkusa glasbenih sposobnosti.

Učenci se po končanem programu lahko vključijo v program glasbena pripravnica.

 
Datum objave: 7. 11. 2012
Nazaj na prvo stran  | Predšolska glasbena vzgoja  | Glasbena pripravnica  | Glasba: inštrumenti in petje  | Baletne urice  | Plesna pripravnica
Balet  | Pihalni orkester  | Godalni orkester  | Kitarski orkester  | Harmonikarski orkester